موزیسین
نوازنده
اصفهان

بیوگرافی (معرفی کوتاه)

همکاری در زمینه نوازندگی و رکورد برای گیتار کلاسیک، فلامنکو و الکتریک

سابقه‌ی دو سال تدریس گیتار

تعداد دفعات بازنگری

2